POST OF THE DAY

July 24, 2014,Posted by: E-Journal

ҲИМОЯЛАНГАН ТИЗИМЛАРНИ CODESYS ДАСТУРИЙ ТЎПЛАМИДА ЯРАТИШ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Sponsor projects: Tashkent State University of Economics and CENTRE OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN UZBEKISTAN ҲИМОЯЛАНГАН ТИЗИМЛАРНИ CODESYS ДАСТУРИЙ ТЎПЛАМИДА ЯРАТИШ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Ушбу ишда ҳимояланган тизимларни лойихалаштиришда CoDeSys дастурий тўплами афзалликлари,имкониятлари ва ўрнатилган тизимларда қўлланилиш кўриб чиқилган.

Бизга маълумки, ДМК (дастурланувчи мантиқий клнтроллерлар)ни дастурлаш учун ҳалқаро стандартда МЭК 61131-3 белгиланган маҳсус тиллардан фойдаланилади. Улар махсус мутахассислар учун мўлжалланмагани учун фойдаланиш учун осон ва қулайдир. Илгари бундай дастурий таъминотлардан фақат ишлаб чиқарувчи фойдалана олган бўлса, ҳозирги даврда тижорат туридан бирига айланган.
Микроэлектроника соҳасида тўлақонли рақобатбардош ва ундан ташқари замонавий интерфейсга эга дастурий мухитларни яратиш осон иш эмас. У ўз навбатида иқтисодий ва ижтимоий маблағ талаб қилади. Охирги ўн йилликда дунё бозорида ихтиёрий аппарат платформасига мос келувчи универсал жиҳозлар пайдо бўлди.
Европа бозорларининг асосини 3S-Smart Software Solutions GmbH компаниясига тегишли CoDeSys дастурий тўплами эгаллаган. 2017 йилга келиб 400 мингдан ортиқ компаниялар қўллаган. CoDeSys мослашиши кўп маблағ, вақт талаб қилгани билан унга талаб катта. Шуни инобатга олган холда, савол туғилиши мумкин, яъни уни ўрнатилган тизимларда қўллаган даврда вақт, маблағ, мослашишлар ва х.к. (киритиш чиқариш модул драйверлари) кетган вақт қаноатлантирадими? Тўлиқ қаноатлантиради деб айта оламиз, чунки мураккаб дастурлаш жараёнлари ва уларни тизимга ёзиш, текшириш ҳаммаси мужассамланган. CoDeSys да дастурчи юқори поғонада ишлайди, демак иш жараёни тез ва сифатли амалга оширилади. Ушбу жараён амалий дастурлаш ва тизим поғонасининг аниқ тақсимлангани натижасида амалга оширилади. CoDeSys да маҳсус тизим кутубхонаси мавжуд бўлиб операцион тизимга киришга руҳсат олишга имкон яратади. Масалан, агар CoDeSys бажарувчи тизими QNX га мўлжалланган бўлса, у холда кўп масалали МЭК модели билан чегараланмасдан, операцион тизим хамма имкониятларидан фойдаланган холда топшириқни динамик холда яратиш имкони амалга оширилади. МЭК
комбинацияларида дастур масалалардан бири сифатида қўлланилади, CoDeSys да эса бир мухитда лойихани тўлалигича амалга оширилади. Юқорида
Расм 1.Тизим ва амалий дастурий таъминот тақсимланини стратегияси.
келтирилган имкониятлардан CoDeSys да ўрнатилган тизимлар учун яратилган дастурий таъминотгина эмас, балки уларни амалга ошириш ва кузатиш имкониятларининг ҳам мавжудлигидадир. Бу эса ўз навбатида юқори маош тўланадиган мутахассислардан озод этади ва иш сифатини оширади.
CoDeSys да телекоммуникацион тармоқ элементларини тармоқда ишлашини мониторинг қилиш ва бу билан зарурий маълумотларга эга бўлиш мумкин, бундан ташқари телекоммуникация тизимлар ҳолати жадвалини дастурини тузишимиз мумкин, натижада биз тизим дастурий таъминот қурилмалари ва иш сифатини таъминловчи тизим дастурларини бажариш ҳолатини кузатишимиз мумкин. Яратилган дастур талаб этилган элементларни бошқара бошлайди.
CoDeSys да нафақат дастур яратиш балки моделлаштириш имкониятлари ҳам мавжуд [2]. Дастурлар муҳитида график редактор мавжуд бўлиб, график элементлар ёрдамида схемаларни чизиш имкониятини яратади. (Расм 2)
Расм 2. График муҳити
Ҳар бир схемадаги элементларнинг ўз тўпламлари мавжуд, шунингдек уларнинг параметларини кўрсатиб иш жараёнини кузатиш мумкин. Элементлар қаторида оддий (чизма, тўртбурчак ва х.к.) мураккаб элементлар (шкала, гистограмма ва х.к.) авария ҳолатлари учун махсус жадваллар мавжуд.
Элементлар интерактив, улар ёрдамида маълумотларни клавиатура, сенсорли панел ёки клавиатурадан киритиш мумкин. CoDeSys нинг яна бир ўзига жалб этувчи томонларидан бири ҳамма ҳисоб контроллерда бажарилади. CoDeSys махсус компонетларига асосан, визуализацияни контроллерларга уланган холда, Web-браузерларда амалга оширилса хам бўлади.
Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, дастурлаш технологияларида мавжуд дастурий муҳитлардан CoDeSys ўзининг қулайликлари, барча учун тушунарли жихозлар, график интерфейснинг мажудлиги, моделлаштириш, схема элементларига компонетларни белгилаш ва кузатиш, реал қурилмаларга дастур ўрнатиш бир муҳитнинг ўзида мужассам этилганлигидадир.
Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати
1. Петров И.В. "Язык ST для C программиста" // Мир компьютерной автоматизации. 2012.
2. Петров И.В. Отладка прикладных ПЛК программ в CoDeSys // Промышленные АСУ и контроллеры.2006. №№ 2-5, 7, 9, 11. 2007. № 1.
3. Петров И.В. IPC@CHIP - встраиваемый компьютер на одной микросхеме// Автоматизация в промышленности. 2006. № 2.

 


THE ROLE OF DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN

ҲИМОЯЛАНГАН ТИЗИМЛАРНИ CODESYS ДАСТУРИЙ ТЎПЛАМИДА ЯРАТИШ АФЗАЛЛИКЛАРИ

From the advent of the Internet our whole world is associated with it. Now we do shopping online, we run and promote our business by using browsers as well as applications. Moreover, most of the bank and tax operations are being carried out with electronic devises. Nowadays we are coming across with words with prefix ‘e’ which means online version such as e-commerce, e-business, e-government, e-learning and others. The most interesting side is analyzing impact of digital economy on developing countries in order to be much informed about our benefits from it. Digital economy is defined as an economy that focuses on digital technologies, i.e. it is based on digital and computing technologies. It essentially covers all business, economic, social, cultural etc. activities that are supported by the web and other digital communication technologies. The term was first coined in a book “The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence” by author Don Tapscott in 1995. There are three main components of this economy, namely,  e-business  e-business infrastructure  e-commerce In the last 15 years, we have seen the tremendous growth of digital platforms and their influence on our lives. Now consumers are influenced by things they see on social media (Facebook, Twitter, Instagram) and other such popular websites (youtube etc).
According to opinions of Kazakhstan researchers:” Modern achievements in development of global information and communication technologies or the Internet technologies led to formation of the global electronic environment for economic activity that, in turn, opened new opportunities for organizational and institutional design in business and other spheres of social and economic activity of the person. It is acknowledged that ICT has the crucial role in connecting people and communities; increasing innovation and productivity; improving standards of living; enhancing competitiveness and economic and societal modernization, bridging economic and social divides as well as reducing poverty across the globe”1.
If we turn to assessing the role of digital economy in transition economies, we can say that it can enhance lifestyle of citizens of the developing countries. Now many this type of countries are trying to have bigger share in e-commerce globally and regionally, as it can simplify market operations ,widen the options for costumers and make products easily reachable for every inhabitant. Unfortunately, e-commerce is sphere which is still underdeveloped in Uzbekistan and there are not any official numbers that can indicate electronic trading on the market value or revenue. Nevertheless, in May 2018, the President of The Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev
1 G. M. K. Berdykulova, A. I. U. Sailov, S. Y. K. Kaliazhdarova, and E. B. U. Berdykulov, “The Emerging Digital Economy: Case of Kazakhstan,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 109, pp. 1287–1291, 2014.
signed a decree “On measures for the accelerated development of e-commerce", and approved the "Program for the Development of E-commerce in Uzbekistan for 2018-2021". As a result, the market is expected to grow significantly in the next few years. “According to WTO, the Internet is revolutionizing the distribution of tourism information and sales. An increasing proportion of Internet users are buying on–line and tourism will gain a larger and larger share of the online commerce market”2. If we evaluate the significance of the Internet in tourism, we can say that in current days we are used to booking in advance rooms in hotels as well as tickets by using online transactions and payments. Therefore, now people have huge demand for credit cards which are accepted internationally that ,in turn, can decrease need for money in the form of physical banknotes and coins. With initiative of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev new type of payment card has been introduced to society in recent days that was named “Humo”. “Humo” is designed for Improve quick money transactions and operations. Figure 1 Source: https://inform.tmforum.org/sponsored-feature/2014/07/role-policy-real-time-charging-new-digital-economy/ If electronic data which are exchanged through electronic commerce are exposed to theft, falsification or unauthorized access, there will be remarkable damage in the degree of trust for the foundation of the digital economy. Also, neglecting social problems accompanying the development of the digital economy, including the problems of the circulation of obscene information and the obstruction of privacy, and consumer-related problems, will make it impossible to assure security in economic activities. In order to realize the sound development of the digital economy, these problems should be adequately dealt with, basically through technology and the marketplace.[2]
According to the press service of the Ministry of Information Technologies and Communications, the draft resolution of the Cabinet of Ministers sets the following directions for the development of digital economy in the Republic of Uzbekistan:
2 S. B. Hojeghan and A. N. Esfangareh, “Digital economy and tourism impacts, influences and challenges,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 19, pp. 308–316, 2011.
- identification of state and economic bodies, local self-government bodies on the basis of necessary information systems and resources, implementation of software and electronic services;
- creation of favorable conditions for attracting foreign investments in the country by organizing the technology market and technology parks on the basis of the digital economy, information technologies market, including public-private partnerships;
- coordination of modern telecommunication infrastructure, development of communication technologies and networks, introduction of modern telecommunication services;
-improvement of the system of training qualified personnel. At the same time, by 2030 it is planned to implement measures to develop the concept of "Digital Uzbekistan". Figure 2
The digital economy platform is the product of Information and Communications Technology (ICT) investment, innovation, and shared dependencies. As the creators and stewards of this growing digital ecosystem, we have an opportunity and responsibility to work together to drive collective actions that can build greater trust and resiliency, and drive continued economic growth in Uzbekistan.

Source: here. This post is sponsored by Tashkent State University of economics

Leave a comment

No comments yet...

All the projects

 • Blog
 • E-journal project
 • Contact us

  Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

  Manzil: Toshkent sh. Islom Karimov ko‘chasi 49-uy

  Telefon: (0 371) 232-64-21

  Faks: (0 371) 239-41-23

  Website: https://tsue.uz

  Copyrights © 2015 Blogging All rights reserved | Powered by NewSite Uz